LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I CHEMII GOSPODARCZEJ

tel/ fax: 22 827 83 99
tel: 696 218 095
tel: 698 090 144

kosmetyki@izis.waw.pl

adres:
ul. Marszałkowska 55/73
00-676 Warszawa

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję

  Polityka Prywatności

  fizykochemia

  Zakres badań fizykochemicznych obejmuje:

  • opracowanie norm zakładowych, 
  • badanie na zgodność z normą zakładową,
  • ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach),
  • oznaczanie pH,
  • oznaczanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem,
  • zawartość suchej pozostałości,
  • gęstość,
  • oznaczanie zawartości wody metodą destylacji azeotropowej,
  • gęstość (kubek Sheena),
  • zdolność pianotwórcza 1% roztworu, wskaźnik trwałości piany,
  • wysolenie (ilość olejków eterycznych),
  • temperatura mięknięcia,
  • temperatura kroplenia,
  • ciężar nasypowy, 
  • zawartość alkoholu metodą destylacyjną,
  • oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej rozpuszczalnej w alkoholu,
  • oznaczanie zawartości substancji ściernych,
  • oznaczanie zdolności pianotwórczej,
  • oznaczanie zdolności emulgowania tłuszczu w kąpieli myjącej,
  • test talerzowy (oznaczanie zdolności myjących),
  • zawartość alkaliów żrących,
  • miana wydzielonych kwasów tłuszczowych,
  • oznaczenie lepkości (wiskozymetrem Heplera),
  • oznaczanie zdolności pienienia w pralkach automatycznych,
  • oznaczanie zawartości aktywnego tlenu,zawartość chlorków,
  • liczba nadtlenkowa,
  • liczba zmydlenia,liczba kwasowa,
  • liczba zobojętnienia wydzielonych kwasów tłuszczowych,
  • zawartość kwasów tłuszczowych,
  • tłuszcz niezmydlający i substancje niezmydlające,
  • rozpuszczalność w EtOH,
  • pomoc w ustaleniu terminu trwałości.

  Entdecken Sie die besten Steroide auf https://shop-steroide24.com/.