LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I CHEMII GOSPODARCZEJ

tel/ fax: 22 827 83 99
tel: 696 218 095
tel: 698 090 144

kosmetyki@izis.waw.pl

adres:
ul. Marszałkowska 55/73
00-676 Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję

Polityka Prywatności

fizykochemia

Zakres badań fizykochemicznych obejmuje:

 • opracowanie norm zakładowych, 
 • badanie na zgodność z normą zakładową,
 • ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach),
 • oznaczanie pH,
 • oznaczanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem,
 • zawartość suchej pozostałości,
 • gęstość,
 • oznaczanie zawartości wody metodą destylacji azeotropowej,
 • gęstość (kubek Sheena),
 • zdolność pianotwórcza 1% roztworu, wskaźnik trwałości piany,
 • wysolenie (ilość olejków eterycznych),
 • temperatura mięknięcia,
 • temperatura kroplenia,
 • ciężar nasypowy, 
 • zawartość alkoholu metodą destylacyjną,
 • oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej rozpuszczalnej w alkoholu,
 • oznaczanie zawartości substancji ściernych,
 • oznaczanie zdolności pianotwórczej,
 • oznaczanie zdolności emulgowania tłuszczu w kąpieli myjącej,
 • test talerzowy (oznaczanie zdolności myjących),
 • zawartość alkaliów żrących,
 • miana wydzielonych kwasów tłuszczowych,
 • oznaczenie lepkości (wiskozymetrem Heplera),
 • oznaczanie zdolności pienienia w pralkach automatycznych,
 • oznaczanie zawartości aktywnego tlenu,zawartość chlorków,
 • liczba nadtlenkowa,
 • liczba zmydlenia,liczba kwasowa,
 • liczba zobojętnienia wydzielonych kwasów tłuszczowych,
 • zawartość kwasów tłuszczowych,
 • tłuszcz niezmydlający i substancje niezmydlające,
 • rozpuszczalność w EtOH,
 • pomoc w ustaleniu terminu trwałości.